Pháp luật Việt Nam quy định về hàng quá cảnh Cambodia

Thời gian trước đây, bộ Công Thương Việt Nam đã chính thức ban hành thông tư số 27/2014/TT-BCT vào năm 2014 đã nói lên rất rõ ràng về vấn đề làm giấy tờ, thủ tục khi vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa quá cảnh giữa 2 quốc gia Viêt Nam – Cambodia.

Thông tư này đã được cải biến từ phiên bản 08/2009/TT-BCT 11/5/2009 mà trước độ bộ cũng quy định. Đối tượng mà văn bản pháp luật này nhắm tới tới là các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng quá cảnh.

Bộ luật trên đã khẳng định rằng:

Các phương tiện vận tải của Việt Nam, Campuchia hoặc nước thứ ba tham gia vận chuyển hàng hóa quá cảnh bằng đường bộ, đường thuỷ quy định tại Điều 10 Hiệp định phải tuân thủ Hiệp định Vận tải đường bộ được ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 01 tháng 6 năm 1998, Hiệp định được ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy ngày 17 tháng 12 năm 2009, các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Người tài xế lái xe hoặc chủ hộ kinh doanh phải có nghĩa vụ xuất trình các loại chứng từ để hải quan kiểm tra. Các loại sản phẩm hàng hóa quá có thời gian lưu trữ trên phạm vi địa lý Việt Nam là 30 ngày tính từ ngày hoàn thành giấy tờ tại cửa khẩu biên giới. Việc gia hạn hàng quá cảnh sẽ được nhà nước xem xét và quyết toán trong thời gian sớm nhất.

Các cửa khẩu quốc tế và tuyến đường vận chuyển hàng được ghép nối với nhau theo bảng bên dưới đây:

van-chuyen-hang-qua-canh-viet-nam-campuchia
Quy định vận chuyển hàng quá cảnh Cambodia

Chuyển hàng hóa từ cửa khẩu này sang cửa khẩu khác đã được đề cập chi tiết do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng chủ hàng, người chuyên chở thực hiện hoạt động quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hiệp định, Thông tư này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Khi muốn làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng các phương tiện chuyên dụng và áp tải bạn phải hoàn thành các giấy tờ kho bãi cho hàng quá cảnh nếu thay đổi hình thức di chuyển phải tuân thủ theo đúng những gì mà luật Hải Quan và pháp luật nhà nước Viêt Nam đã quy định rõ về gửi hàng đi nước ngoài tại đây.

Lưu

Lưu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here